You are currently viewing Hírlevél 3

Hírlevél 3

  • Post category:Newsletter

Multiplikátori rendezvény Észak-Macedóniában és Olaszországban

Fontos mérföldkőhöz érkezett az YKSE projekt. A projekt tényleges eredményeit először a macedóniai Szkopjéban és az olaszországi Materában két multiplikátor rendezvényen mutathattuk be a szélesebb nyilvánosság számára.

A szkopjei workshopot a CKM szervezte és Andrijana Bogdanovska, a központ igazgatója vezette, az eseményen 21 résztvevő volt jelen. A CKM igazgatójának és a MladiHub képviselőjének köszöntő szavai után a projekt általános elképzeléseiről, majd a szellemi eredményekről szóló részletes bemutatóra került sor. A projekt során idáig elkészült mindkét eredményt: az IO1 – Módszertani útmutatót és eszköztárat szociális kreatív vállalkozások ifjúságsegítők számára, valamint az IO2 – Képzési tervet gyakorlati útmutatóval és moduláris tanulási program ifjúságsegítők számára című dokumentumot bemutatták és megvitatták a résztvevőkkel.

Az ebédszünetben a résztvevőknek lehetőségük volt beszélgetni és megosztani tapasztalataikat. Az egyes előadások után az szerzett tapasztalatokról a CKM fiatal kutatói, Blagica Popovska és Stefanija Stefanoska számoltak be. Az eseményt az Erasmus Napok keretein belül is bemutatták. A résztvevők nagyon elkötelezettek voltak, számos véleményt hangzott el a projekt témájáról és nagy érdeklődéssel tettek fel kérdéseket. Összességében a résztvevőink kiemelték, hogy jó alkalom volt a véleménycserére, ami mindenki számára hasznos, élményteli volt. szintén pozitívan értékelték a gyakorlati részben, csoportokban megvalósuló közös munkát. A rendezvény céljai sikeresen teljesültek.

Néhány visszajelzés a hallgatóságtól: „Legnagyobb benyomást a fiatalok gyakorlati munkába való bevonása, valamint a fiatalok ötleteinek megosztásának lehetősége tette rám.”; „Mindenképpen a gyakorlatok tették rám a legnagyobb hatást, mivel olyan feladatokkal foglalkoztunk, amelyek személyen is mélyen érintenek”. „Legjobban a moderátor és a hallgatóság közötti kommunikáció tetszett.”; „Az interaktív gyakorlatokból tanultam a legtöbbet. А nagyszerű kapcsolatépítési lehetőség. А vita, az előadás és a gyakorlati tevékenységek kiváló egyensúlyban voltak.”

Az olaszországi Materában, a Loperfido középiskola támogatásával szervezett multiplikátor eseményt az Erasmus Napok rendezvénysorozatába illesztették. A legfőbb szándék az volt, hogy megvitassák, megosszák és bemutassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja a fiatalok, fiatal munkavállalók, diákok, oktatók, tanárok és trénerek, valamint a különböző helyi érdekelt felek ösztönzése a helyi innováció létrehozására a szociális és kreatív vállalkozói tevékenységen belül.

Az YKSE projekt ismertetése után Luigi Martulli, a Materahub elnöke ismertette a projekt céljait, módszertanát és a képzési tantervet (IO1 és IO2), majd egy gyakorlati bemutatóra került sor. A partnerség során megvalósuló eredményeknek és az YKSE projekt általánosan fontos témájának és céljainak köszönhetően a résztvevők mindannyian részt vettek az IO1 és IO2 két közös gyakorlati tevékenységében, amelynek célja, hogy demonstrálja azt, hogy a fiatalok hogyan szerezhetnek kulcskompetenciákat a szociális kreatív vállalkozói tevékenységhez való hozzáféréshez és a kultúrák közötti tapasztalatcsere elősegítéséhez. A releváns eredmények megosztására és megvitatására azt követően került sor, hogy összegezzék a tanulási eredményeket, véleményeket és visszajelzéseket, amelyeket az eseményre vonatkozó értékelő űrlapok segítségével gyűjtöttek össze.

Az eredmények rendkívül pozitívok voltak, mivel a diákok és a résztvevő fiatal munkavállalók úgy nyilatkoztak, hogy a projekt céljai és a bemutatott tartalom valóban érdekes, hasznos a szakmai céljaik eléréséhez, és új perspektívákat nyújtott karrierjük, jelenlegi és jövőbeli tanulmányaik számára. Kiemelték, hogy a gyakorlati képzés azért volt fontos, mert lehetőségük volt a gyakorlatban is alkalmazni a megszerzett ismereteket, és a vita során a bemutatott témákkal kapcsolatos benyomásaik megosztása a tanárokkal, az érdekelt felekkel és a politikai döntéshozókkal kiszélesítette a társadalmi és kreatív vállalkozásokon belüli karrier helyi lehetőségeiről alkotott nézeteiket.

Az Anthropolis Egyesület hasonló rendezvényt szervez 2022. december 8-án a budapesti Kossuth Klubban tanárok és fiatal résztvevők számára.

Leave a Reply