You are currently viewing Newsletter #4 – MK

Newsletter #4 – MK

Young Kreativ Ден во Унгарија

На 8-ми декември, во Клубот Кошут во Будимпешта, Унгарија, партнерот на YKSE, Антрополис го организираше унгарскиот Young Kreativ Ден. Настанот се одржа во  центарот на градот во Будимпешта, во Центарот за образование и стручно образование и обука, домаќин на неколку здруженија и колективи кои работат во областа на образованието.

Најголем дел од учесниците беа од образовниот сектор: средни училишта, повеќе од средните технички училишта и училиштата за ученици со посебни потреби, а дел од учесниците беа од невладини организации кои се фокусираат на младинскиот сектор.

Програмата започна со добредојде од Викторија Михалко, извршниот менаџер на Антрополис, Балаж Наги, водечкиот тренер на Антрополис, по што Дејвид Бан детално го претстави проектот YKSE и неговите резултати.

Настанот главно опфати практични активности. Во првиот дел, тимот на Антрополис ја воведе активноста „Кооперативна сложувалка“ и за сите учесници ова беше многу корисна активност.  Во вториот дел, тимот на Антрополис испроба некои помали, пократки активности (како што е „Линија на мислење“) на барање на учесниците, за да им покаже активности без потреба од дополнителна опрема („Загатката за соработка“ не може да се направи без никакви множества).

Настанот беше многу добро оценет во однос на активностите и целите на проектот. Многу учесници се заинтересираа да ја видат и да работат со идната онлајн платформа и ја гледаат како вистинска позитивна алатка што можат да ја користат во својата секојдневна работа.

Обука за младински работници во Италија

Во средината на јануари 2023-та година, проектното партнерство YKSE – составено од Асфар од ОК, Матерахуб од Италија, Антрополис од Унгарија и Центар за управување со знаење од Северна Македонија, оддржа обука во Матерахуб -креативен хаб во Матера, Италија.

Оваа обука беше клучна за тестирање на методолошките алатки создадени од проектот YKSE и на наставната програма насочена кон поттикнување на меките и претприемачките вештини на младите луѓе вклучени во општественото претприемништво.  Некои од меките вештини потребни за целната група на овој проект беа конкретно тестирани преку детални активности.

Асфар, меѓу другото, претстави и многу корисна алатка за евалуација на сите аспекти од животот на една индивидуа, наречена Тркало на животот, каде што младите претприемачи можат да проценат дали сите аспекти дали нивниот живот е избалансиран или не и каде најважно е да се направат подобрувања.

Потоа, Матерахуб предложи, меѓу другото, креативна алатка за зголемување на самосвеста, а тоа е пишување на био песна; Оваа активност ги наведува младите претприемачи да бидат посвесни за себе, и на силните страни кои ја одредуваат нивната позадина, мотивација и аспирации.

Од своја страна, Антрополис предложи да се експериментира со методот на создавање на Дизни, кој е многу ефикасна алатка за визуелизација и елаборирање на различните чекори на градење на проект: да се сонува, да се критикува и да се имплементираат чекори за спроведување на проект.

На крајот, Центарот за управување со знаење предложи различни активности за подобро разбирање на улогата на ИТ алатките и вештачката интелигенција во градењето на претприемачки проект и нивното влијание врз нашата работа и живот.

Сите активности беа високо ценети, тестирани и споделени помеѓу едукатори, младински работници и проект менаџери и дополнително подобрени за да се финализира платформата YKSE.  Во следните недели, партнерите ќе продолжат да работат на подобрување и финализирање на курсот за обука и повторно ќе се сретнат за финалната конференција на YKSE во Лондон, што ќе се одржи во април.

Leave a Reply